Holidays

THE SWAMINARAYAN SCHOOL

School Holidays List (2021-22)

S. No.FestivalsDateDayH/C/V
1GUDIPADWA13-04-2021TuesdayH
2DR. AMBEDKAR JAYANTI14-04-2021WEDNESDAYH
3BHAGWAN SWAMINARAYAN JAYANTI / RAMNAVMI21-04-2021WednesdayH
4MAHAVIR JAYANTI25-04-2021SundayH
5SUMMER VACATION (KG-1 to 8th Grade)01-05-2021 to 19-06-2021 V
6SUMMER VACATION (9th to 12th Grade)01-05-2021 to 31-05-2021 V
7YOGIJI MAHARAJ JAYANTI07-06-2021MONDAYC
8INDEPENDENCE DAY15-08-2021SUNDAYC
9PATETI16-08-2021MONDAYH
10RAKSHA BANDHAN22-08-2021SUNDAYH
11JANMASHTAMI30-08-2021MONDAYC
12TEACHER'S DAY04-09-2021SATURDAYC
13POLA06-09-2021MONDAYH
14GANESH CHATURTHI10-09-2021FRIDAYH
15MAHANT SWAMI MAHARAJ JAYANTI30-09-2021THURSDAYC
16GANDHI JAYANTI02-10-2021SATURDAYH
17PITRUMOKSHA AMAVASYA06-10-2021WEDNESDAYH
18VIJAYA DASHAMI15-10-2021FRIDAYH
19GUNATITANAND SWAMI JAYANTI20-10-2021WEDNESDAYC
20DIWALI VACATION02-11-2021 to 13-11-2021 V
21CHILDREN' S DAY15-11-2021MONDAYC
22SCHOOL REOPEN AFTER VACATION ON15-11-2021MONDAY 
23SCHOOL FOUNDER'S CELEBRATION / PRAMUKH SAWMI MAHARAJ JAYANTI11-12-2021SATURDAYC
24GURUNANAK JAYANTI19-12-2021FRIDAYH
25CHRISTMAS / GEETA JAYANTI25-12-2021SATURDAYH
26MAKARSANKRANTI14-01-2022FRIDAYH
27REPUBLIC DAY26-01-2022WEDNESDAYC
28VASANT PANCHAMI / SHASHTRIJI MAHARAJ JAYANTI05-02-2022SATURDAYC
29SHIVAJI JAYANTI19-02-2022SATURDAYH
30MAHASHIVRATRI01-03-2022TUESDAYH
31HOLI19-03-2022SATURDAYH
32BHAGATJI MAHARAJ JAYANTI27-03-2022SUNDAYH
33GUDIPADWA02-04-2022SATURDAYH
34BHAGWAN SWAMINARAYAN JAYANTI / RAMNAVAMI10-04-2022SUNDAYH
35DR. AMBEDKAR JAYANTI14-04-2021THURSDAYH
36MAHAVIR JAYANTI15-04-2022FRIDAYH

Note : H=HOLIDAY   C=CELEBRATION   V=VACATION